stap 3: De aanleg van verhardingen en vaste constructies